Nord University

FRODE MELLEMVIK

Professor

E-mail: 

Website: https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret

Tel: +47 75 51 77 05